ΕΓΓΡΑΦΗ

Εκπαιδευτικοί από Κύπρο μπορούν να εγγραφούν μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy (επιλέγετε Δήλωση Παρακολούθησης και στις Κατηγορίες Προγραμμάτων επιλέγετε Ημερίδες-Συνέδρια).


Εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες, φοιτητές, φοιτήτριες, ερευνητές, ερευνήτριες, άλλοι ενδιαφερόμενοι και άλλες ενδιαφερόμενες μπορούν να εγγραφούν συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα εγγραφής.