ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

Στόχος του Προγράμματος Καταγράφουμε τη Μνήμη – Παραγωγή ντοκιμαντέρ από μαθητές και μαθήτριες είναι να εμπλέξει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ένα βιωματικό παιγνίδι οικειοποίησης της συλλογικής και ατομικής μνήμης μέσω της οπτικοακουστικής καταγραφής προσωπικών βιωμάτων ατόμων του οικείου περιβάλλοντος των μαθητών και μαθητριών σε σχέση με τις εκάστοτε θεματικές του Προγράμματος.

Κάθε σχολική μονάδα που θα συμμετέχει στην εφαρμογή του έργου θα κληθεί να αναπτύξει σχετικές δράσεις, που θα αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σύντομου σε διάρκεια ντοκιμαντέρ από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και να αξιολογήσει την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες τρεις θεματικές: Απελευθερωτικοί Αγώνες, Κατεχόμενα, Πολιτιστική Κληρονομιά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να καταγράψουν, μέσα από συνεντεύξεις, τα βιώματα προηγούμενων γενιών σε σχέση με τη ζωή στα κατεχόμενα μέρη της πατρίδας μας, τους απελευθερωτικούς της αγώνες ή την πολιτιστική της κληρονομιά και στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα σύντομο ντοκιμαντέρ. Μέσα από το Πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης σε σχέση με τη συλλογική ταυτότητα αλλά και στην ανάπτυξη της ικανότητας της νέας γενιάς να αντλεί γνώσεις και αξίες από το παρελθόν για να δημιουργεί το μέλλον. Επιμέρους στόχοι του Προγράμματος είναι η ανάδειξη της σημασίας της πολυδιάστατης ιστορίας μέσω της αναγνώρισης των διαφορετικών βιωμάτων των ατόμων που συνθέτουν μια οικογένεια, μια κοινωνία, έναν λαό αλλά και η έμμεση βίωση των εμπειριών των προηγούμενων γενεών, ενδυναμώνοντας έτσι τις οικογενειακές σχέσεις και την ιστορική και κοινωνική συνοχή.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, καθώς και στην παραγωγή ντοκιμαντέρ (έρευνα και συγγραφή σεναρίου, οργάνωση παραγωγής, κινηματογράφηση, μοντάζ) με την υποστήριξη των λειτουργών του ΤΕΤ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα αναπτύξουν, ανάμεσα σε άλλα, ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάλυσης και σύνθεσης περιεχομένου, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, κατανόησης και ενσυναίσθησης, και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, διερεύνησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης, συγγραφής σεναρίου, κινηματογράφησης, ηχοληψίας, μοντάζ κ.ά.

Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, θα λάβουν πιστοποιητικά.

Υποχρεώσεις

Παρατίθενται πιο κάτω οι βασικές υποχρεώσεις του σχολείου και των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόσουν το Πρόγραμμα:

  1. Συμμετοχή των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στην εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα
  2. Συμμετοχή των υπεύθυνων εκπαιδευτικών σε τέσσερις (4) επιμορφωτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-2023, με θέμα τη διαδικασία παραγωγής, τη συγγραφή σεναρίου, την κινηματογράφηση και το μοντάζ
  3. Πραγματοποίηση τουλάχιστον δύο συναντήσεων, είτε στο σχολείο, είτε διαδικτυακά, με την Υποστηρίκτρια Λειτουργό του ΠΙ
  4. Συγγραφή και εφαρμογή μαθησιακού σχεδιασμού
  5. Συμμετοχή ενός/μίας τουλάχιστον εκπαιδευτικού του σχολείου στην Ημερίδα “Παιδεία για τα Μέσα” που συνδιοργανώνει το ΠΙ με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  6. Συγγραφή σεναρίου για ντοκιμαντέρ
  7. Δημιουργία ντοκιμαντέρ
  8. Ανάρτηση του ντοκιμαντέρ στην ιστοσελίδα του σχολείου και διάχυση της εμπειρίας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, τουλάχιστον εντός της σχολικής μονάδας. Πριν την ανάρτηση του ντοκιμαντέρ, οι υπεύθυνοι/υπεύθυνες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν λάβει από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ενεργή εμπλοκή των παιδιών τους στη διαδικασία της συλλογικής δημιουργίας σε σχολικό πλαίσιο για το εν λόγω Πρόγραμμα και στις οποίες να αναγράφεται ότι δέχονται να δημοσιευτεί το συλλογικό έργο της μαθητικής ομάδας.
  9. Εκπροσώπηση του σχολείου στην Τελική Ημερίδα των Προγραμμάτων του ΤΕΤ Μάιος – Ιούνιος 2023)
  10. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε δημόσια, έντυπη ή διαδικτυακή αναφορά, ανάρτηση, δελτίο τύπου, δημοσιογραφική εκπομπή κ.ά. σχετική με το Πρόγραμμα, να αναφέρουν τον πλήρη τίτλο του Προγράμματος και ότι υλοποιείται στη βάση προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Συμμετοχή

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και πέντε (5) σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, βάσει των αιτήσεων που θα υποβληθούν, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του ΠΙ, στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία Πρόγραμμα – Καταγράφουμε τη Μνήμη.

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρηθεί χρηματικό ποσό €250, για κάλυψη σχετικών εξόδων. Το ποσό θα αποσταλεί στα σχολεία μέσω των οικείων σχολικών εφορειών, εφόσον θα έχουν διαμορφώσει τον μαθησιακό σχεδιασμό.

Κατά τη διάρκεια της Τελικής Ημερίδας, όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους σε έκθεση αφίσας ή και σε παρουσίαση.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας.

Σημαντικές ημερομηνίες

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση του Προγράμματος.