ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο αποτελεί ένα ευέλικτο, σύγχρονο, ελκυστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία, καθώς προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. Επιπλέον, δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση. Μέσω του ραδιοφώνου, μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί μπορούν να βιώσουν το σχολείο ως έναν συμμετοχικό χώρο έκφρασης και δημιουργικότητας.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου NEStOR – Networked European School Radio, στο οποίο συμμετείχε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, δημιουργήθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα του European School Radio, http://europeanschoolradio.eu, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία της Κύπρου, της Ελλάδας και γενικά της Ευρώπης να εκπέμπουν διαδικτυακά τις ραδιοφωνικές τους δημιουργίες. Περισσότερα για το Έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα,

Κάθε σχολική μονάδα που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο θα κληθεί να αναπτύξει σχετικές δράσεις, που θα αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή σειράς εκπομπών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και να αξιολογήσει την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και σε σενάρια και ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ήδη αναπτυχθεί κατά τις προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη δημιουργία ενός μαθησιακού σχεδιασμού, καθώς και στην παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής, με την υποστήριξη των Λειτουργών του ΤΕΤ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα αναπτύξουν, ανάμεσα σε άλλα, ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάλυσης και σύνθεσης περιεχομένου, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, διερεύνησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης, συγγραφής ραδιοφωνικού σεναρίου, ηχοληψίας, μοντάζ ήχου κ.ά.

Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, αν επιθυμούν, στην πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έργου Social Radio 2.0 – The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenhip Education με παρακολούθηση επιμορφωτικής δράσης, παραγωγή εκπομπής που άπτεται θεμάτων ενεργού πολιτότητας, και συμμετοχή σε διαδικτυακή έρευνα. Πληροφορίες για το Έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα, https://socialradio.europeanschoolradio.eu, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή του έργου θα δοθούν σε κατοπινό στάδιο.

Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, θα λάβουν πιστοποιητικά.

Υποχρεώσεις

Παρατίθενται πιο κάτω οι βασικές υποχρεώσεις του σχολείου και των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόσουν το Πρόγραμμα:

  1. Συμμετοχή των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στην εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα.
  2. Συμμετοχή των υπεύθυνων εκπαιδευτικών σε τρεις (3) επιμορφωτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022, με θέμα τη διαδικασία παραγωγής, τη συγγραφή ραδιοφωνικού σεναρίου, την ηχογράφηση και το μοντάζ
  3. Πραγματοποίηση τουλάχιστον δύο (2) συναντήσεων, είτε στο σχολείο, είτε διαδικτυακά, με την Υποστηρίκτρια Λειτουργό του ΠΙ.
  4. Συγγραφή και εφαρμογή μαθησιακού σχεδιασμού.
  5. Συγγραφή δομής σεναρίου και παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής.
  6. Συμμετοχή ενός/μίας τουλάχιστον εκπαιδευτικού του σχολείου στην Ημερίδα “Παιδεία για τα Μέσα” που συνδιοργανώνει το ΠΙ με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  7. Ανάρτηση της εκπομπής στη διαδικτυακή πλατφόρμα http://europeanschoolradio.eu και διάχυση της εμπειρίας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, τουλάχιστον εντός της σχολικής μονάδας. Πριν την ανάρτηση της ραδιοφωνικής εκπομπής, οι υπεύθυνοι και υπεύθυνες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν λάβει από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ενεργή εμπλοκή των παιδιών τους στη διαδικασία της συλλογικής δημιουργίας σε σχολικό πλαίσιο για το εν λόγω Πρόγραμμα και στις οποίες να αναγράφεται ότι δέχονται να δημοσιευτεί το συλλογικό έργο της μαθητικής ομάδας.
  8. Εκπροσώπηση του σχολείου στην τελική ημερίδα των Προγραμμάτων του ΤΕΤ (Μάιος – Ιούνιος 2022).
  9. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε δημόσια, έντυπη ή διαδικτυακή αναφορά, ανάρτηση, δελτίο τύπου, δημοσιογραφική εκπομπή κ.ά. σχετική με το Πρόγραμμα, να αναφέρουν τον πλήρη τίτλο του Προγράμματος και ότι υλοποιείται στη βάση προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Συμμετοχή

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και δέκα (10) σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, βάσει των αιτήσεων που θα υποβληθούν, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του ΠΙ στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy κάτω από την κατηγορία Πρόγραμμα – Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο).

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρηθεί χρηματικό ποσό €250, για κάλυψη σχετικών εξόδων. Το ποσό θα αποσταλεί στα σχολεία μέσω των οικείων σχολικών εφορειών, εφόσον θα έχουν διαμορφώσει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Κατά τη διάρκεια της Τελικής Ημερίδας, όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους σε έκθεση αφίσας ή/και παρουσίασης ή/και δρώμενου.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας.

Σημαντικές ημερομηνίες

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση του Προγράμματος.