ΟΜΙΛΗΤΕΣ/ΟΜΙΛΗΤΡΙΕΣ

 

Αλιβίζος(Λοΐζος) Σοφός

Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο Δρ Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός  είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (σύντομη παρουσίαση στα Αγγλικά https://www.lsofos.com/info/ ). Διδάσκει παιδαγωγική, παιδαγωγική μέσων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση, ψηφιακό γραμματισμό και ψηφιακό βίντεο στην εκπαίδευση στο ΠΤΔΕ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» σε περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΕΑΠ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΚΠΑ). Είναι επίσης επιστημονικά υπεύθυνος της ομάδας e-Learning για την ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι διευθυντής του εργαστηρίου «Ψυχολογίας Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» και ομάδα εργασίας του συμμετέχει σε περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα https://www.mediapedagogy.gr. Από το 1996 έως το 2003 ήταν μέλος διδακτικού προσωπικού στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Johannes Gutenberg-Universität στη Γερμανία, ερευνητικός συνεργάτης στο δίκτυο Jugendschutz (Ασφάλεια στο Διαδίκτυο) των 16 Κρατιδίων της Γερμανίας, καθώς επίσης και συμβασιούχος λέκτορας σε πανεπιστημιακά τμήματα της Γερμανίας (Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Landau-Koblenz). Τα βιβλία του έχουν δημοσιευτεί στα Γερμανικά και στα Πολωνικά και πολλά άρθρα του στα Αγγλικά (https://www.lsofos.com/bivlia).

Ελένη Α. Κύζα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Δρ Ελένη Α. Κύζα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου συντονίζει την Ερευνητική Ομάδα «Νέα Μέσα, Νόηση και Μάθηση» http://mcl.cut.ac.cy). Είναι Επιμελήτρια (Editor-in-Chief) του επιστημονικού περιοδικού Instructional Science και Πρόεδρος του οργανισμού European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού International Society of the Learning Sciences (ISLS). H Δρ Κύζα ολοκλήρωσε τις διδακτορικες της σπουδές στο πρόγραμμα Learning Science του Northwesten University με ειδίκευση στη γνωστική επιστήμη. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Ed.M.) από το πρόγραμμα «Τεχνολογία στην Εκπαίδευση» από το Harvard Graduate School of Education, Πτυχίου στην Εκπαίδευση (B.Sc. in Εducation, summa cum laude) με ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Boston University, και Δίπλωμα Δασκάλας από την Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Η έρευνά της εξετάζει την τεχνολογικά-διαμεσολαβημένη μάθηση με διερώτηση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Co-Inform (http://www.coinform.eu), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζει την καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού, με στόχο την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.  Η Δρ Κύζα είναι μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης και την Προώθηση του Ψηφιακού Γραμματισμού μέσω της Εκπαίδευσης.

Jahna Otterbacher

Συντονίστρια του εργαστηρίου «CyCAT» & Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Συντονίστρια ερευνητικής ομάδας «Transparency in Algorithms Group» – CYENS Centre of Excellence

Η Δρ Jahna Otterbacher είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Συντονίζει το Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (ή «CyCAT») στο ΑΠΚΥ. Επίσης είναι μέλος του ερευνητικού προσωπικού του κέντρου αριστείας CYENS που συντονίζει την ερευνητική ομάδα «Transparency in Algorithms Group». Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εστιάζονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου – εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο «CyCAT – Cyprus Center for Algorithmic Transparency» (με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ηorizon 2020) καθώς επίσης και το έργο «DESCANT – DEtecting Stereotypes in human ComputAtioN Tasks», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Νησίδες Αριστείας του ΙΔΕΚ.

Θανάσης Χατζηλάκος

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ινστιτούτο Κύπρου

Διδάσκοντας (Πληροφορική και Εκπαιδευτική Τεχνολογία) στα Ανοικτά Πανεπιστήμια Ελλάδας και Κύπρου τα τελευταία εικοσιένα χρόνια, καμιά φορά ξεχνώ ότι για πολλούς διδασκαλία γίνεται μόνο όταν εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι στην ίδια αίθουσα με τοίχους γύρω, ότι ‘γραπτό’ σημαίνει μελάνι σε χαρτί, και ‘προφορική επικοινωνία’ κύματα αέρος.  Σπουδάζοντας, ερευνώντας και διδάσκοντας για υπολογιστές εδώ και πενήντα χρόνια (Harvard, ΕΜΠ, Stanford, Παν. Πατρών-ΤΜΗΥΠ και Θεσσαλίας, Cy.I., Toronto, EPFL) και προωθώντας την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα σχολεία εδώ και τριανταοκτώ χρόνια (ΙΤΥ, Οδύσσεια, Συμβούλιο Ευρώπης, Ε.Ε., ΑΠΚυ), καμιά φορά ξεχνώ πως παρά την άνεση χρήσης για διασκέδαση και καθημερινή επικοινωνία, οι υπολογιστές δεν είναι (ακόμη;) διαδεδομένο εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας για όλους. Πιστεύω στο μέλλον Ελληνικού πολιτισμού και εκπαίδευσης, αλλά όχι των νομικών προσώπων «Κυπριακή Δημοκρατία» και «Ελληνική Δημοκρατία» ως έχουν. Γι’ αυτό θεωρώ το Δημόσιο Σχολείο, στο έδαφος και στο Διαδίκτυο, χώρο πολιτισμού κι εκπαίδευσης και όχι Ν.Π.Δ.Δ., και τους εκπαιδευτικούς του Δασκάλους και όχι υπαλλήλους.Σοφία Θ. Παπαδημητρίου

Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων,Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγήτρια – Σύμβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Δρ. Σοφία Θ.Παπαδημητρίου σπούδασε στο Μαθηματικό τμήμα, έκανε μεταπτυχιακό στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το 2014 με θέμα «Ο ρόλος των διδασκόντων και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής τους σε περιβάλλον Συνεργατικής Μάθησης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Το 2020 ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα «Ψηφιακός Γραμματισμός Εκπαιδευτικών σε Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης για τη Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Από το 2015 είναι προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διδάσκει και επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στην εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, κατάρτιση και Έρευνα» του Πανεπιστημίου Πειραιά και επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «εξ αποστάσεως Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ» του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει συμμετοχή σε 40 Πανελλήνια και 20 Διεθνή Συνέδρια με άρθρα και παρουσιάσεις στη θεματική της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, της επαγγελματικής ανάπτυξης του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, και της αξιοποίησης των Ψηφιακών και Οπτικοακουστικών Μέσων στη Μάθηση. Συμμετέχει στη συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους των εκδόσεων IGI Global Books, Routledge Publishing, Ελληνοεκδοτική και Gutenberg.

Δημήτρης Γουλής

Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Δρ Δημήτρης Γουλής γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάστηκε ως δάσκαλος από το 1989 έως το 2017, ενώ υπήρξε  διευθυντής για επτά χρόνια στο 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει ως επιμορφωτής στην εισαγωγική επιμόρφωση των Π.Ε.Κ., την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα νέα βιβλία, το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), όπως και σε αντίστοιχο σεμινάριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Δίδαξε, επίσης, τα τελευταία χρόνια και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΑΠΘ.  Τα τελευταία χρόνια ασχολείται, επίσης, με ζητήματα ιστορίας και διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, έχοντας παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια στην Ιερουσαλήμ, το Παρίσι, το Λούμπλιν της Πολωνίας και τη Ρώμη. Το 2020 ολοκλήρωσε μεταδιδακτορική έρευνα πάνω σε ζητήματα μελέτης αρχειακού υλικού, διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας και Ολοκαυτώματος. Τον Οκτώβριο του 2015 η Γαλλική Δημοκρατία του απένειμε τα διάσημα του Ιππότη του Ακαδημαϊκού Φοίνικα (Chevalier de l’ Ordre des Palmes Académiques) για την προσφορά του στην προώθηση της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας αλλά και τη στράτευση προς τη διδασκαλία της μνήμης του Ολοκαυτώματος.Σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ τα μαθήματα «Κινηματογράφος και παιδιά», «Κινηματογράφος και εκπαίδευση», «Δημιουργώντας κινηματογραφικές ταινίες με παιδιά» και «Κινηματογράφος, τηλεόραση και Ολοκαύτωμα».

Αθανασία Τζιωρτζή

Λέκτορας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Frederick

Η Δρ Αθανασία Τζωρτζή είναι Λέκτορας Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Frederick, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου στη Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ειδ. Μάρκετινγκ/Μάνατζμεντ) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μεταπτυχιακού (MA) στη Διαφήμιση και Μάρκετινγκ από το Leeds University και Διδακτορικού Τίτλου (PhD) από το University of Sheffield στον τομέα του Μάρκετινγκ. Η Δρ. Τζωρτζή έχει περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη και διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στον τομέα του Μάρκετινγκ. Έχει επιβλέψει αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών σε θέματα Μάρκετινγκ. Η Δρ. Τζωρτζή έχει δημοσιευμένο έργο και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε θέματα Μάρκετινγκ καθώς και κεφάλαια σε Βιβλία. Συμμετέχει επίσης σε επιχορηγημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ερευνητικά Προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη των επιδράσεων της διαφήμισης στα παιδιά, την κατανόηση της διαφήμισης από τα παιδιά καθώς και θέματα κοινωνικού και πράσινου μάρκετινγκ.

Philippe Jougleux

Αναπληρωτής καθηγητής, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Δρ Philippe Jougleux είναι Αναπληρωτής καθηγητής στη Νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση (πρώτος σε κατάταξη) του μεταπτυχιακού τίτλου στο δίκαιο των MME στη Γαλλία, έλαβε υποτροφία αριστείας για διδακτορικές σπουδές, ενώ εργάστηκε στο πανεπιστήμιο Aix-Marseille III ως βοηθός καθηγητή. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του το 2002 με θέμα «την προστασία της πληροφορίας στις νέες τεχνολογίες» και μετακόμισε στην Ελλάδα, όπου πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης. Μετακόμισε στην Κύπρο το 2010. Εξειδικεύεται σε θέματα Δίκαιου του διαδικτύου, με έμφαση στα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην πνευματική ιδιοκτησία. Μεταξύ άλλων, είναι ο συγγραφέας των μονογραφιών «Στοιχεία κυπριακού ενοχικού δικαίου (1η και 2η έκδοση), «Η αστική ευθύνη του Κράτους», «Ευρωπαϊκό δίκαιο του διαδικτύου» και « Ευρωπαϊκό δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας». Είναι ο επικεφαλής έκδοσης του νομικού περιοδικού « ΕΝΘΑ».

Άγγελος Κασσιανός

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας Πανεπιστήμιο Κύπρου και Senior Research Fellow στο UCL

Ο Δρ. Άγγελος Κασσιανός είναι Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας και Marie Skłodowska Curie Fellow στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήματα Ψυχολογίας και Πληροφορικής και Senior Research Fellow στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Υγείας του Πανεπιστημίου του UCL. Είναι Ψυχολόγος Υγείας με έμφαση στη δημόσια υγεία και στη συμπεριφορική ιατρική (behavioural medicine) και με ερευνητικό ενδιαφέρον όσον αφορά τους βιο-ψυχο-κοινωνικούς παράγοντες σχετικά με την πρόληψη ασθενειών και της έγκαιρης διάγνωσης (κυρίως του καρκίνου), της διστακτικότητας εμβολιασμών (vaccination hesitancy) και της ανάπτυξης ψηφιακών παρεμβάσεων υγείας (digital health interventions). Συντονίζει αρκετά ερευνητικά έργα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ είναι επίσης συν-επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος eCREST (electronic Clinical Reasoning Educational Simulation Tool) στο UCL που στοχεύει στην εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με χρήση προσομοιώσεων ασθενών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 επιστημονικές δημοσιεύσεις και έχει παρουσιαστεί σε πολλά συνέδρια. Το 2016 ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσει για την ηλεκτρονική υγεία. Το 2017, βραβεύτηκε ως ένας από τους κορυφαίους νέους καινοτόμους ερευνητές της Ευρώπης λαμβάνοντας την υποτροφία Young Transatlantic Innovation Leadership Initiative (YTILI) ενώ το 2018 έλαβε το βραβείο Early Career Award της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχολογίας της Υγείας (EHPS). Το 2020 έλαβε το βραβείο Νέου Ερευνητή στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.