ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθηνά Μιχαηλίδου – Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Ελένη Κύζα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Άννα Τσιάρτα – Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Παναγιώτα Χατζηττοφή – Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Μαριάννα Ιωάννου – Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Άντρια Αγησιλάου – Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Χριστιάνα Βάρδα – Διδακτορική Φοιτήτρια Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μάρκος Σουροπέτσης – Διδακτορικός φοιτητής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου